Plannen topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

Plannen topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

automotive.bmpDe topsector High Tech Systemen en Materialen  (HTSM) heeft de concrete plannen gepresenteerd hoe bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in de komende jaren willen gaan samenwerken  aan innovaties in de hightech sector.

De plannen zijn aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangeboden en vastgelegd in een innovatiecontract en een human capital agenda. Het kabinet moet hierover in het voorjaar 2012 een besluit nemen.

Voor meer informatie klik op het Innovatiecontract en/of op de Roadmap Automotive