Evenementen-overig
  • Nieuwsbrief

Australische steden groeien razendsnel en zoeken naar mogelijkheden om uitdagingen rondom mobiliteit, bereikbaarheid, CO2 reductie en de veelal verouderde infrastructuur het hoofd te bieden. Er zijn derhalve veel kansen op het gebied van smart mobility en MaaS.

Recentelijk zijn er verschillende Nederlandse missies georganiseerd rondom dit thema, en het bredere thema ‘smart cities’, onder andere parallel aan een staatsbezoek eind 2016. Deze missie leverde veel voordeel en een positief imago op voor Nederlandse kennis en kunde rondom deze thema’s. Het plan is nu opgepakt om met een selecte groep Nederlandse organisaties in 2019 naar Australië af te reizen.

In dit document is een eerst aanzet gedaan om een overzicht te maken van de activiteiten die reeds zijn voltooid alsmede de activiteiten die nog moeten plaatsvinden om deze missie tot een succes te maken. Daarnaast wordt er ingezet op een Partnership in Business (PIB) (waarde 400.000 euro) met de deelnemende organisaties. Een aantal jaren geleden is er een eerste aanzet hiertoe gegeven, echter deze moet nog vervolmaakt worden om deze uiteindelijk te kunnen indienen.

Doel

Het doel van deze missie is om te komen tot concrete zaken en aan te sluiten op de projecten en programma’s die er zijn in Australië, door voort te bouwen op de reeds opgedane contacten, op basis van added value.

Deelnemers

De organisaties die interesse hebben om mee te gaan zijn:

  • 2getthere, autonome voertuigen.
  • Atos, smart city en smart mobility
  • Amsterdam Smart City, gemeente Amsterdam
  • Gemeente Den Haag
  • Connected, MaaS en zelfrijdende auto met name gericht op marketing, communicatie en community building op het gebied van smart mobility en smart city
  • RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Philips, Signify

De ondersteuning voor deze trip vindt plaats door het Nederlandse Consulaat Generaal in Australië, Sydney.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box