Evenementen-overig
  • Nieuwsbrief

image002

LEF future center Rijkswaterstaat
Gebouw Westraven | Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht (Route)

‘Kies de Beste Band’. Het programma, dat sinds een aantal jaar door het Rijk en partners wordt uitgevoerd om meer voertuigen op betere banden en met de juiste bandenspanning te laten rijden.

Tijdens deze bijeenkomst brengt Robert Smaak (Afdelingshoofd Voertuigemissies en Brandstoffen Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het Klimaatakkoord en presenteert Adriaan Heino (onderzoeker Achmea) de belangrijkste conclusies uit het Bandenbewustzijnsonderzoek 2018.

Deze middag brengt meer! Luister onder andere naar het inspirerende verhaal van keynote speaker Jack Plooij, pitreporter en nu samen met Olav Mol in de theaters met De Formule 1 Show. Maak ook kennis met bedrijven en initiatieven die je kunnen vertellen over toekomstige innovaties. Met trots presenteren we de publiekscampagne rondom bandenspanning en doen we tijdens een van de inspiratiesessies een beroep op je creativiteit.

De dag wordt afgesloten door onze voorzitter Erik Roelofsendie daarbij een speciaal woord van dank zal geven aan Johan Sliggers, die in 2018 afscheid nam als drijvende kracht achter Kies de Beste Band vanwege zijn pensionering.

Natuurlijk is er gelegenheid om bij te praten met collega’s en om nieuwe mensen te ontmoeten. Zorg dus dat je erbij bent en kom naar de bijeenkomst van Kies de Beste Band2018, LEF future center, 28 november aanstaande.

Programma:

12.30 uur      Inloop met lunch

13.00 uur      Welkom door dagvoorzitter Marinda Hall

13.15 uur      Robert Smaak over het Klimaatakkoord

13.30 uur      Zaaldiscussie

13.45 uur      Keynote speaker Jack Plooij

14.30 uur      Pauze

14.45 uur      Inspiratiesessies

15.45 uur      Adriaan Heino over het Bandenbewustzijnsonderzoek 2018

16.00 uur      Zaaldiscussie

16.15 uur      Erik Roelofsen

16.30 uur      Afsluiting en borrel

Aanmelden bijeenkomst

Automotive gerelateerde evenementen

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box