Evenementen-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Jarenlang was ‘lean manufacturing’ het leidende principe in de industrie, maar vandaag de dag praat iedereen over ‘smart and flexible manufacturing’. Wat met dat laatste wordt bedoeld, is lang niet altijd even duidelijk.

‘Smart and flexible manufacturing’ staat voor een breed scala van technologieën die zorgen voor transparante, geïntegreerde en intelligente productieprocessen.
Een vaak genoemd probleem met ‘smart and flexible manufacturing’ is dat veel begrippen verschillend worden geïnterpreteerd en elkaar soms tegenspreken.
Ook wordt vaak de rol van de medewerker binnen ‘lean’ en ‘smart and flexible manufacturing’ benoemd. In ‘lean manufacturing’ is veel aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, die worden uitgedaagd om mee te denken over de verbetering van productieprocessen. In ‘smart and flexible manufacturing’ komt de positie van medewerkers door robotisering van processen juist onder druk te staan. Er wordt veel gesproken over de wijze waarop het werk in productieprocessen gaat veranderen.

AutomotiveNL met medewerking van Flanders Make organiseert op 11 april aanstaande een workshop om u inzicht te verschaffen in de wereld van ‘Smart & Flexible manufacturing’ en de veranderingen die het voor u mogelijk met zich mee brengt. Denk daarbij aan AI, AR VR en Cobots.

Tijdens deze workshop zullen diverse lezingen gegeven worden met medewerking van partners van AutomotiveNL.

Verder zal er een demotrailer aanwezig zijn waarin diverse vormen van Smart & Flexible Manufacturing gedemonstreerd worden.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Jean Pierre Heijster

Manager Manufacturing & Materials

j.p.heijster@automotivenl.com

tel 0031-(0)6-22471986

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box