Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

08 07 2019 03

Sinds 1 juli mag onder strikte voorwaarden op de openbare weg worden getest met zelfrijdende auto’s. Het gaat om experimenten met voertuigen die op afstand worden bestuurd, zoals een zelfrijdend OV-busje of rijdende wegafzettingen op de snelweg.

Voordat een voertuig toestemming krijgt om een testrit te maken, wordt de aanvraag beoordeeld door de RDW, de politie, de wegbeheerder en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij bepalen of de risico’s voor de verkeersveiligheid voldoende zijn ondervangen. Sinds 1 juli is de nieuwe Experimenteerwet van kracht die dit soort testritten mogelijk maakt.

Naar bericht

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249 CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box