Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

27 06 2019 01

Om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen, moet de transportsector verduurzamen. Verschillende bedrijven zetten in op vermindering van fijnstof-, NOx- en CO2-uitstoot. Zo ook Suez. De specialist in afval- en grondstoffenmanagement onderzoekt in pilots hoe ze hun wagenpark kunnen verduurzamen. ‘Elektrisch en waterstof zijn de absolute koplopers.’

Aan het woord is Iwan te Winkel, directeur fleet & logistics bij Suez. Suez onderzoekt verschillende alternatieven voor fossiele brandstoffen. “Wij hebben natuurlijk een omvangrijk wagenpark van zo'n achthonderd auto's op de weg en we zijn ons er terdege van bewust dat we moeten bewegen naar een situatie waarin wij minder uitstoten. Hoe die toekomst eruit ziet is nog niet helemaal klip en klaar, maar wij moeten wel onze strategie gaan bepalen.”

Naar bericht

Tags: Vehicle

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249 CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box