Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

11 06 2019 03

Het is de enige mogelijkheid om te kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende milieu-eisen in Europa.

Jaar na jaar worden de uitstootnormen aangescherpt, in 2021 wordt van automerken verwacht dat er een gemiddelde uitstoot van 95 gram CO2 per kilometer wordt gehaald. Hoewel dat een gemiddelde voor het hele modelgamma is en er wel degelijk enige trucs mogelijk zijn om daaraan te voldoen, is dat alsnog behoorlijk streng. We zien dus dat zo ongeveer alle automerken eerst met plugin-hybrides komen alvorens wordt overgegaan op volledige elektrificatie.

Mazda heeft wat van zijn plannen onthuld en die sluiten goed aan bij de eigenzinnigheid van het merk.

Naar bericht

Tags: Vehicle

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249 CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box