Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

29 03 2019 01

Als eerste Nederlandse verzekeringsmaatschappij sluit Achmea zich aan bij de MaaS-alliantie van ERTICO-ITS. Als onderdeel van de MaaS Alliantie zal Achmea kennis delen met sectorpartners, universiteiten en overheidsinstellingen.

De publiek-private samenwerking werkt aan een duurzame transformatie van mobiliteitsconcepten. De consument schat niet langer vervoersmiddelen aan, maar investeert in flexibele mobiliteit.

De MaaS-alliantie in kwestie is een initiatief van ERTICO-ITS Europe. Binnen de MaaS Alliantie bundelen partijen uit de onderzoekswereld, de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven de krachten.

Eerste Nederlandse verzekeraar
Achmea heeft zich als eerste Nederlandse verzekeraar aangesloten bij de internationale alliantie Mobility as a Service (MaaS). Deze publiek-private samenwerking werkt aan een duurzame transformatie van mobiliteitsconcepten. Daarbij investeert de consument niet langer in transportmiddelen, maar koopt hij mobiliteit in. Andere partners van MaaS zijn onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Siemens.

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box