Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

14 06 2018 04

Op 17 april heeft een internationaal consortium van zestien partijen een voorstel voor deze samenwerking rond 5G-technologie ingediend bij de Europese Commissie. Dit project (met roepnaam CEMENTA) heeft twee primaire doelen. Enerzijds aantonen dat op technisch vlak 5G een geschikte communicatie-infrastructuur biedt voor nieuwe toepassingen in connected en geautomatiseerd rijden. En anderzijds via businesscalculaties in kaart brengen wat de toegevoegde waarde van 5G en deze toepassingen is op techno-economisch en socio-economisch gebied.

Om deze doelen te bereiken zullen er binnen het project twee grote activiteiten worden georganiseerd. ‘Eerst zullen we kleinschalige praktijkproeven organiseren. Daarna zullen de resultaten van deze proeven als input worden gebruikt bij de analyses op techno-economisch en socio-economisch vlak’, licht Wim Vandenberghe (coördinator van dit voorstel namens het ministerie van IenW) toe. ‘De resultaten van deze analyses zullen de betrokken partners in staat stellen om hun verdere strategie vast te leggen richting grootschalig commercieel gebruik van deze nieuwe technologie. Deze strategieën kunnen zij dan in verdere vervolgtrajecten uitvoeren.’

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box