Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

03 04 2018 03

Het kabinet maakt ruim € 25 mln vrij voor de verduurzaming van de mobiliteitssector. Daarnaast wordt er € 23 mln extra beschikbaar gesteld om de Topsector Logistiek slimmer en schoner te maken aankomende drie jaar.

Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven gisteren bekend gemaakt tijdens het congres “De winst van duurzaamheid” van de Topsector Logistiek.

Voor het Klimaatakkoord dat een maand geleden is vastgesteld, moeten voor de zomer een aantal concrete afspraken worden gemaakt. Op het gebied van mobiliteit is de ambitie om in 2030 een uitstoot van maximaal 25 Megaton CO2 te realiseren.

Lees verder

Tags: Vehicle

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box