Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

16 01 2018 04

Floating car-data zijn geschikt om knelpunten in de bereikbaarheid te signaleren, maar voor het monitoren van de congestie over meerdere jaren en voor het bepalen van effecten van beleidsmaatregelen zijn er belemmeringen. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in nieuw onderzoek.

Floating car data zijn data over de snelheid en locatie van voertuigen, afkomstig van het voertuig zelf, zoals in-car navigatiesystemen en mobiele telefoons van automobilisten. Het KiM beschrijft in het rapport ‘Bruikbaarheid van floating car data voor beleidsonderzoek’ het nut van deze gegevens voor beleidsonderzoek.

Het gaat om onderzoek als het signaleren van knelpunten in doorstroming, het monitoren van trends in bereikbaarheid en het evalueren van beleidsmaatregelen. Voor het onderzoek zijn data gebruikt van onder andere INRIX, de NDW en TomTom.

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box