Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

10 01 2018 04

Rijkswaterstaat heeft 100 oude dieselpersonenauto’s omgewisseld voor elektrische exemplaren. Rijkswaterstaat is naar eigen zeggen het eerste rijksonderdeel dat grootschalig elektrische personenauto’s in gebruik neemt.

Met de eerste 100 elektrische auto’s is nu 7 procent van de auto’s van Rijkswaterstaat elektrisch. Werkvoertuigen volgen later. Volgens Rijkswaterstaat zijn daar nu nog geen geschikte elektrische varianten beschikbaar voor.

De aanschaf vloeit voort uit een groene ambitie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft als streven dat het gehele wagenpark in 2030 volledig elektrisch is. Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn en circulair werken.

Lees verder

Tags: Vehicle

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box