Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

13 12 2017 02

Rijkswaterstaat en de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit van NHTV Breda gaan nauw samenwerken. Ze willen komende drie jaar kennis uitwisselen en ontwikkelen over actuele vraagstukken rondom verkeer en duurzame mobiliteit.

In de nabije toekomst zullen ontwikkelingen op het gebied van autonome en duurzame mobiliteit leiden tot grote veranderingen in onze infrastructuur en mobiliteitsbehoeften, voorzien Rijkswaterstaat en de NHTV. Om in deze behoeften te blijven voorzien, is volgens hen veel kennisontwikkeling nodig.

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box