Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

29 11 2017 01

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de CO2-normen voor personenauto's en bestelwagens na 2020 aan te scherpen. Dit voorstel is onderbouwd door een studie van een consortium van CE Delft, TNO en Cambridge Econometrics. Daaruit blijkt dat strengere normen maatschappelijke en financiële voordelen opleveren.

De studie Assessment of the Modalities for LDV CO2 Regulations beyond 2020 verkent de mogelijke vormgeving van strengere normen en de targets ervan. In deze studie werden vele ontwerpkeuzes voor de nieuwe regelgeving in detail onderzocht op hun CO2-emissies, kosten en het effect op het concurrentievermogen van de Europese automobielindustrie.

In totaal werden 9.600 beleidsvarianten doorgerekend. Daarvan werden er vier over een breed scala aan effectenr meer in detail uitgewerkt. De studie laat zien dat er netto financiële maatschappelijke baten te verwachten zijn, gerekend over de gehele levensduur van het voertuig.

Lees verder

Tags: Vehicle

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box