Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

17 11 2017 04

Om inzicht te krijgen in de effecten van Mobility as a Service (MaaS), bereiden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verschillende decentrale overheden een aanbesteding voor van regionale MaaS-pilots.

De eerste stap is een marktconsultatie, waar zowel Nederlandse als internationale bedrijven aan mee kunnen doen. De marktconsultatie zal zowel schriftelijk, als in de vorm van een bijeenkomst plaatsvinden. Op deze bijeenkomst, die op 29 november in het Sheraton Hotel op Schiphol Airport gehouden wordt, lichten het ministerie en de betrokken overheden het consultatiedocument en -proces toe. Dan wordt dus duidelijk hoe die regionale pilots eruit moeten gaan zien.

In het regeerakkoord kondigden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie al aan vol op MaaS in te gaan zetten. De nieuwe regering zei dat wet- en regelgeving aangepast moet worden, en dat provincies en vervoerregio’s alle ruimte krijgen in het experimenteren met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen.

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box