Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

09 11 2017 03

Dertien private partijen en zes decentrale overheden hebben de eerste versies van meer dan twintig idiensten voor mobiliteit, veiligheid en centrales gepresenteerd. Met deze slimme diensten kunnen gemeenten en provincies hun prestaties op het gebied van stads- en wegbeheer verbeteren, reizigers beter gaan bedienen en veel geld besparen, is het idee.

De presentatie vond plaats op de tweede Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’, die afgelopen week werd gehouden in Sassenheim. De vorige summit werd in maart dit jaar gehouden. Toen stonden de idiensten nog in de steigers. In de maanden die volgden, hebben de betrokken partijen de diensten zo weten door te ontwikkelen, dat ze door meerdere overheden en domeinoverstijgend ingezet kunnen worden. Het gaat om de domeinen tunnelbeheer, stadstoezicht, bediening van bruggen en suizen, crowdmanagement, verkeersmanagement en parkeerbeheer.

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box