Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

18 09 2017 02

De gemeente Amsterdam en TNO starten een vierjarige samenwerking op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en circulaire economie. Doel is om met behulp van data inzicht te verkrijgen om de toekomst zo goed mogelijk vorm te geven. In 2017 start de samenwerking aan de hand van twee concrete uitdagingen: verbetering van de luchtkwaliteit in Amsterdam en het zoveel mogelijk beperken van de overlast door werkzaamheden op de Zuidas.

Amsterdam groeit en verdicht. Welke keuzes op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling dragen bij aan een gezonde leefomgeving?

Luchtkwaliteit
Het verbeteren van de luchtkwaliteit is een belangrijk speerpunt voor de gemeente omdat een betere luchtkwaliteit een positief effect heeft op de gezondheid van de inwoners van de stad. Door het invoeren van milieuzones voor vervuilend verkeer en het stimuleren van elektrisch vervoer zet de gemeente in op verbetering van de luchtkwaliteit. Met behulp van data kan inzichtelijk worden gemaakt wat de effecten van de milieuzones zijn op de luchtkwaliteit in Amsterdam.

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box