Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

06 09 2017 01

Minder uitstoot, heel veel minder uitstoot.

Dat ook Nederland het Klimaatakkoord van Parijs heeft getekend moet niet verworden tot een loze huls. De uitstoot moet omlaag. Het transport levert een belangrijke bijdrage aan de uitstoot. Reden te meer voor brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) om ambitieuze doelen te stellen. De CO2-uitstoot van het transport moet drastisch worden verminderd. Per 2030 moet er sprake zijn van een halvering van de uitstoot.

Dat gaat uiteraard niet zomaar, verschillende partijen maken hier werk van. Er wordt door TLN gepleit voor zero-emissiegebieden in steden en minimalisering van de uitstoot buiten de stad. Wel moet het duidelijk zijn hoe de verschillende gebieden worden afgebakend. Nu is immers een wirwar aan milieunormen en kunnen er van stad tot stad grote verschillen zijn.

Ook het aanbod van elektrische vrachtwagens moet groter worden. Nu is het marktaanbod relatief beperkt. Hub’s kunnen een oplossing zijn voor binnenstedelijke distributie. Dat betekent dat de vracht aan de rand van de stad overgeslagen wordt en door kleine, milieuvriendelijke vrachtwagens of bestelauto’s naar de eindbestemming wordt gebracht.

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box