Nieuws-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

SmartWayz
De provincie Noord-Brabant initieert samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg een publiek-private samenwerking onder de naam MobilitymoveZ.NL. MobilitymoveZ.NL moet private én publieke partijen inzicht geven in kansrijke mobiliteitsconcepten en in beeld brengen welke condities nodig zijn voor opschaling. Die opschaling kan binnen SmartwayZ.NL of daarbuiten plaatsvinden.


Geïnteresseerde private partijen kunnen zich via een openbare aanbesteding kwalificeren om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten en daarmee partner te worden in MobilitymoveZ.NL. Voorafgaand aan de aanbesteding houden de betrokken overheden een marktconsultatie om te zien in hoeverre de ambities aansluiten bij de marktbehoeftes.

Woensdag 22 maart in Hotel Van der Valk te Vught vindt de marktconsultatiedag plaats. U moet zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen.

Meer informatie vindt u hier:
- Marktconsultatiedocument
- Concept Beschrijvend document samenwerkingsovereenkomst MobilitymoveZ.NL

Achtergronddocumenten ten aanzien van de inhoudelijke opgave:
- Eindconcept probleemanalyse Brabant
- Eindhoven op weg
- Tilburg Mobiliteitsaanpak 2040

Waarom MobilitymoveZ.NL?

Zuid-Nederland heeft een grote opgave op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Nieuwe mobiliteitsconcepten kunnen een oplossing bieden. Brabant heeft een historie als test- en proefomgeving voor C-ITS. Nu is het tijd om de volgende stappen te zetten. Wij geloven in een strategie waarbij de ontwikkelingen rondom C-ITS samenkomen met ontwikkelingen rond autonoom rijden, zero-emission, MaaS en andere mobiliteitsconcepten: nieuwe oplossingen die in publiek-private samenwerking en co-investeringen worden toegepast.

We geloven in experimenteren, ontwikkelen en oefenen in de echte wereld, om zo hands-on te ontdekken wat wel en niet werkt. MobilitymoveZ.NL faciliteert en schept randvoorwaarden om in een gecontroleerde, beheersbare setting samen met partners en met gerichte effectieve overheidssupport ervaring op te bouwen.

De samenwerkingsovereenkomst heeft als doel om onderlinge samenwerking structureel te faciliteren. Er wordt een meerjaren-testprogramma opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen. De overeenkomst legt vast hoe publiek en privaat samen werken en besluiten nemen. Het biedt overheden comfort dat hun maatschappelijke taken ten aanzien van veiligheid en bereikbaarheid zijn geborgd. Voor private partijen biedt het zekerheid dat hun commerciële belangen beschermd zijn. Daarnaast beschrijft de overeenkomst hoe publieke middelen besteed worden.

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u reageren op de plannen van MobilitymoveZ.NL? Mail ons!

Tags: Mobility

AutomotiveNL gerelateerd nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249 CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box