Nieuws-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Het betreft een driejarig programma, een lange handels- en innovatiemissie gericht op elektrische mobiliteit in Frankrijk. Door het seminar op de Nederlandse residentie te Parijs begin december, is bij veel Franse partijen het besef ontstaan dat Nederland hen veel te bieden heeft op het gebied van elektrisch rijden.

O.a. dat Nederland op zaken als laadinfrastructuur en smart charging vooroploopt en dat we over enorm veel knowhow beschikken op het gebied van EV. Om het wederzijdse enthousiasme om te zetten in concrete activiteiten, ligt het voor de hand hiervoor een specifieke PIB op te zetten.

Het doel is om business te creëren rond laadinfrastructuur, smart charging, zwaar elektrisch vervoer, knowhow en lichte elektrische voertuigen. De PIB Frankrijk krijgt een uniek karakter en dat heeft alles te maken met het feit dat er ook strategisch samen gewerkt zal worden met enkele Franse autoclusters. De impact en slagkracht zullen daardoor naar verwachting groot zijn, mede vanwege het feit dat er in Frankrijk nog een hoop te winnen is.

Parijs
Om het huidige momentum vast te houden, is het de bedoeling om eind maart een voorlichtingsbijeenkomst te beleggen met alle bedrijven die concreet wensen te participeren in deze PIB. Tijdens deze bijeenkomst zal ook een datum worden geprikt voor een bezoek aan de Nederlandse ambassade te Parijs, vermoedelijk in mei.

Bent u geïnteresseerd om meer te weten te komen over onze Franse PIB, en/of zou u deel willen nemen aan de meeting eind maart, laat het dan even weten via info@doetdoet.nl

Tags: Vehicle

AutomotiveNL gerelateerd nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249 CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box