Nieuws-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Op 3 november heeft Inalfa Roof Systems de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met ACE getekend en daarmee haar commitment voor de komende drie jaar opnieuw bevestigd. Inalfa (www.inalfa-roofsystems.nl) is een van de vooraanstaande automotive bedrijven die de komende jaren de samenwerking met ACE en de automotive hogescholen intensiveert. Door de aantrekkende economie en de turbulente ontwikkelingen in de automotive sector blijft de behoefte aan de systeemdenkende automotive engineers groeien. Samen met de drie Automotive hbo’s gaan de bedrijven de samenwerking weer aan als doel meer en betere studenten, beter onderwijs en het versterken van onderzoek.

Andere vooraanstaande bedrijven gingen Inalfa al voor - Arval, Bosch Transmission Technology, DAF Trucks, Hyster-Yale, Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe, Nooteboom Trailers, Pon, Sensata en de VDL groep hebben hun partnerschapsovereenkomst ook in 2016 verlengd. Ook nieuwe partners zoals Punch Powertrain, Valeo, VB-Airsuspension, en B-style werken vanaf dit collegejaar via ACE nauw samen met het automotive onderwijs. Het huidige aantal ACE Preferred Partners is daarmee op 14 gekomen.

Door de aantrekkende economie en de turbulente ontwikkelingen in de automotive sector blijft de behoefte aan de systeemdenkende automotive engineers groeien. Niet alleen de complexiteit van de auto zelf, maar ook de verbondenheid tussen auto’s en tussen de auto en de omgeving én de continue druk om kostenefficiënt te blijven produceren zorgen ervoor dat de vraag naar deze engineers omhoog wordt gestuwd. De industrie heeft behoefte aan meer automotive engineers die in staat zijn de complexe uitdagingen op het gebied van vervoersconcepten, duurzaamheid en technologie te begrijpen, te interpreteren en in teams met andere professionals oplossingen te creëren.

ACE foto

 

 


Foto: Dorus Swinkels, Global Recruitment Director van Inalfa en Monika Hoekstra, managing director van Automotive Center of Expertise   


ACE is een samenwerkingsverband waarin drie Nederlandse automotive hbo’s (Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Fontys Hogescholen en Hogeschool Rotterdam) samenwerken met het bedrijfsleven, met als doel meer en betere studenten, beter onderwijs en kennisontwikkeling door onderzoek. ACE staat voor synergie op het vlak van kwaliteit van het onderwijs, structurele samenwerking met het bedrijfsleven, integratie van bedrijfsopdrachten in onderwijs, talentprogramma, instroombevordering, vermindering uitval van studenten en het aanjagen van nieuwe onderzoeksactiviteiten.

www.acemobility.nl 

Tags: Engineer

AutomotiveNL gerelateerd nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249 CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box