Nieuws-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

RVO
Samen met Vereniging DOET en AutomotiveNL doet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland door middel van een enquête onderzoek naar de grootte en waarde van de Elektrisch Vervoer-sector in Nederland. Bij deze nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de EV Branchemonitor 2016.


Met het invullen van deze korte enquête draagt u bij aan het verkrijgen van een goed beeld van de omvang van de sector Elektrisch Vervoer in Nederland. Met de resultaten kunnen we de kansen voor elektrisch vervoer aantonen en vergroten, ondersteund door concrete feiten en cijfers.

RVO.nl zorgt ervoor dat  uw bedrijfsgegevens anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld worden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  is als partner betrokken bij de verwerking van de vertrouwelijke, individuele gegevens tot resultaten voor de gehele EV sector in Nederland.

De enquête kunt u hier invullen.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om de omvang van de EV-sector voor de overheid inzichtelijk te maken. Hiermee wordt het belang van de EV-sector met concrete cijfers onderstreept . Bovendien willen we dit jaar een beeld schetsen van het opleidingsniveau van de werknemers in de sector Elektrisch Vervoer ten opzichte van overige sectoren.

De enquête wordt aangeboden aan alle organisaties die (een deel van) hun bedrijfsvoering richten op elektrisch vervoer.

Planning
Wij vragen u de enquête uiterlijk 15 juni 2017 in te vullen zodat wij uw input mee kunnen nemen in een onderzoek naar het economische potentieel van elektrisch vervoer. Na verwerking van de uitkomsten ontvangt u per e-mail een samenvatting van de resultaten.

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar elektrischrijden@rvo.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Colofon

 (c) 2017, RVO.NL. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Tags: Vehicle

AutomotiveNL gerelateerd nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249 CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box