News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

19 partners ondertekenen intentieverklaring voor doorontwikkeling

Op 27 januari 2017 lanceren en demonstreren Connecting Mobility, TNO en TUDelft het eerste prototype van SimSmartMobility. SimSmartMobility is wereldwijd een uniek simulatieplatform om bereikbaarheidseffecten en potentieel ook leefbaarheids- en veiligheidseffecten van innovatieve mobiliteitsoplossingen te simuleren. Het prototype is het afgelopen halfjaar ontwikkeld door de drie initiatiefnemers.

Foto lancering
De simulaties zijn gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde simulatiemodellen, aangevuld met praktijkkennis uit Smart Mobility projecten en pilots. Samenwerking tussen partijen is daarvoor essentieel.

Het potentieel van SimSmartMobility wordt vrijdag 27 januari as onderstreept, als nog eens 19 partijen zich aansluiten bij het initiatief en de doorontwikkeling van het platform. Tijdens het #SmartTogether festival in Ede wordt daarvoor een intentieverklaring ondertekend door bijna 20 organisaties:

- Antea Group B.V.
- AutomotiveNL B.V.
- Advin B.V.
- BEREIK!
- DAT.Mobility B.V.
- DTV Consultants;
- Dynniq Nederland B.V.
- Goudappel Coffeng B.V.
- MAP traffic management
- Movares
- Provincie Noord-Holland
- Provincie Noord-Brabant
- Royal Haskoning DHV
- Rijkswaterstaat
- Studio Bereikbaar
- Sweco Nederland B.V.
- TASS International Mobility Center B.V.
- TSS
- Witteveen+Bos

SimSmartMobility Foto RogierBos 1 LR
Met de ontwikkeling willen de partijen een bijdrage leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van Smart Mobility-diensten en -producten (nationaal en internationaal ) én aan de positie van Nederland als koploper. De ondertekenende partijen erkennen dat het simuleren van Smart Mobility diensten helpt om sneller en gerichter te leren in praktijkproeven. Ook zien zij de noodzaak om de onderbouwing van beleidskeuzes voor Smart Mobility te baseren op onderbouwde inschattingen en voorspellingen. Uiteindelijk helpen we daarmee om onderbouwde en gerichte investeringen te doen in Smart Mobility, en daarmee het mobiliteitssysteem in Nederland klaar te maken voor de toekomst.

De ontwikkeling is tegelijkertijd ook een kans voor Nederlandse marktpartijen en kennisinstellingen om hun kennis op dit gebied internationaal op de kaart te zetten.

In het prototype van SimSmartMobility zijn momenteel twee verschillende Smart Mobility diensten geprogrammeerd, waarvan het effect op bereikbaarheid, leefbaarheid wordt gesimuleerd. De samenwerkende partijen gaan de komende tijd het platform door ontwikkelen, bijvoorbeeld door nieuwe Smart Mobility diensten toe te voegen, nieuwe modellen te koppelen en te werken aan de presentatie. Ook vragende partijen, zoals BEREIK! en Provincie Noord-Brabant hebben de intentie uitgesproken voor een mogelijke samenwerking, bijvoorbeeld door concrete mobiliteitsvragen in te brengen. Met deze vragen worden de eerste simulaties gedaan. De gesimuleerde Smart Mobility diensten worden daarna in principe beschikbaar voor andere vraagstellers. Zo verrijken we het platform met elke vraag en elk ingebracht model en dienst.

Op het #SmartTogether event dat vrijdag 27 januari wordt gehouden in Ede, worden de eerste demonstraties van het prototype gegeven aan het werkveld.

Marja van Strien (Connecting Mobility): ”Simulaties maken de effecten van Smart Mobility-toepassingen vooraf inzichtelijk. En dat helpt beleidsmakers, bestuurders en professionals bij het maken van onderbouwde beleidskeuzes en investeringsbeslissingen.”

Leo Kusters (TNO): “Met SimSmartMobility rekenen we heel veel verschillende scenario’s door in de toepassing van maatregelen en diensten.  Zo worden concrete verkeerseffecten zichtbaar en dat geeft inzicht in goed gefundeerde handelingsalternatieven in de dagelijkse realiteit.”

Hans van Lint (TUDelft): “Er is nog heel veel te ontdekken als het gaat om de effecten van Smart Mobility. De kennis die we opdoen krijgt nu een plek in het simulatieplatform: een uniek gereedschap voor wegbeheerders en industrie. SimSmartMobility is een fantastische stap voorwaarts en uniek in de wereld.” 

LogosTags: Mobility

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box