News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

AutomotiveNL heeft een divers bestuur waar wij trots op zijn! Onderstaande heren houden zich sterk op de achtergrond bij het vaststellen van inhoudelijk beleid.

Henri Koolen, VDL Bus & Coach
"De Nederlandse Automotive industrie, waar ik zelf al meer dan 20 jaar in werkzaam ben, is voor de BV Nederland van cruciaal belang. AutomotiveNL is DE plek waar Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar komen op het gebied van Onderwijs en Innovatie. Beide super belangrijk voor het toekomstige bestaansrecht van de Nederlandse Automotive branche. Als bestuurslid / voorzitter van AutomotiveNL probeer ik zo goed mogelijk mijn bijdrage hier aan te leveren.“

Paul van den Avoort, TNO Leefomgeving
"Voor een leefbare omgeving is veilig en schoon verkeer zonder files en efficiënt transport van goederen van groot belang. Met industrie en overheden willen we de uitstoot van CO2 in het verkeer en het aantal verkeersslachtoffers drastisch verminderen en de doorstroming sterk verbeteren. De samenwerking binnen AutomotiveNL maakt dat we ook echt versnelling kunnen brengen in de ontwikkelingen op dit vlak.  Als bestuurslid van AutomotiveNL breng ik namens TNO innovatieve expertise mee en evenzeer de passie om samen te werken aan veilig en schoon verkeer en vervoer zonder files."

Maurice Geraets, NXP Semiconductors B.V.
"Nederland neemt de leiding in Europa in Smart Mobility en ‘Connected, Cooperative & Automated Driving’, door coöperatieve mobiliteit en een systeemaanpak van verkeersmanagement te combineren. AutomotiveNL brengt leidende marktpartijen, overheden, onderwijs en kennisinstellingen bij elkaar om hier een bijdrage aan te leveren. Hiermee zorgen we ervoor dat onze mobiliteit schonen en veiliger wordt met minder congestie en creëren we exportkansen en werkgelegenheid. Vanuit mijn rol bij NXP draag ik bij aan het uitbouwen van de leidende rol die Nederland in de wereldmarkt heeft."

Kees Gehrels, NXP Semiconductors B.V.
"AutomotiveNL is een katalysator voor de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Het is een ecosysteem (informeel consortium) waarin kennis wordt opgebouwd en innovatie wordt gestimuleerd. Mooie voorbeelden uit 2016 zijn het Truck Platooning project en het seminar “zelfrijdende voertuigen”. En natuurlijk het netwerken, zoals op de levendige Supplier Day tijdens de laatste ledenvergadering. Vanuit mijn rol bij NXP initieer ik graag - samen met onze partners - innovatieve projecten die het verschil maken."

Carlo van de Weijer, Technische Universiteit Eindhoven
"Ik ben vereerd dat ik al een aantal jaar in het bestuur zit van AutomotiveNL en in die tijd heb ik duidelijk kunnen zien dat de positie van de Nederlandse automotive industrie is versterkt. Een belangrijke reden hiervoor is dat de auto is uitgegroeid tot een embedded software platform, dat betekent dat de belangrijke onderscheidende factor één van de sterke punten van de regio is geworden. Ik ben meer dan ooit overtuigd dat we de auto-industrie kunnen helpen bij het versnellen van hun overgang naar inherent veilige en schone mobiliteit."

Paul Hesen, TomTom Eindhoven
"Als bestuurslid ben ik één van de vertegenwoordigers van de niet traditionele toeleveranciers van de automotive industrie. Door middel van het ontwikkelingen van innovatie producten op het gebied van locatie technologie probeert TomTom de automotive industrie te helpen veilig door de perfecte storm te zeilen. Daarnaast voel ik een grote verantwoordelijkheid om hoogwaardige banen en opleidingsplaatsen in Nederland te houden."

Maarten Steinbuch, Technische Universiteit Eindhoven
"De unieke samenwerking van onderwijs met industrie en overheid maakt AutomotiveNL een schoolvoorbeeld van een moderne samenwerking."

Arno Vijverberg, Bosch Transmission Technology
"Voor Bosch Transmission Technology is het van groot belang om actief deel uit te maken van het netwerk dat AutomotiveNL biedt. Met name dankzij de contacten met andere automotive bedrijven en gerelateerde opleidingsinstituten kunnen wij onze bijdrage leveren aan de continue ontwikkeling van de automotive industrie in Nederland."

Jos van Bree, wethouder economische zaken van gemeente Helmond
"Het grootste deel van de Nederlandse automotive sector bevindt zich in zuidoost Brabant en meer in het bijzonder in Helmond. Het is dan ook logisch dat AutomotiveNL zijn thuisbasis heeft op de Helmondse Automotive Campus, daar waar we bedrijven, onderzoeksinstituten én onderwijs bij elkaar brengen. Als bestuurslid van AutomotiveNL zet ik mij in voor een verdere ontwikkeling van de sector. Een sector met een enorm toekomstpotentieel en van groot belang voor de werkgelegenheid in onze regio."

Frans Lipman, Tridec
"De automotive wereld verandert snel en er is veel aandacht voor elektrificeren en autonoom rijden.  De traditionele maakindustrie (OEM’s en toeleveranciers)  is voor sommigen misschien minder “sexy”, maar levert nog altijd veruit de meeste arbeidsplaatsen. Ik zet mij binnen het bestuur van AutomotiveNL graag in voor de belangen van deze groep, zowel voor de grote(re) spelers alsook voor het midden- en kleinbedrijf."

Wim Vossebelt, V-tron
"De ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility gaan snel. Veelal technologisch gedreven, zijn nu nog vooral de early adopters met deze nieuwe toepassingen onderweg. Om straks echt succesvol te kunnen zijn, is het van belang om veel gebruikers van deze diensten te laten profiteren. Ik zal mij voor AutomotiveNL inzetten als ambassadeur voor dit thema, zodat we als Nederlandse Smart Mobility industrie onze rol en positie op dit gebied kunnen blijven verbeteren."

Ron Borsboom, DAF Trucks N.V.
"Als lid van de raad van commissarissen van AutomotiveNL houd ik op positief kritische wijze toezicht op de activiteiten binnen AutomotiveNL. Het belang van de Nederlandse automotive industrie komt terug in het topsectoren beleid. Als lid van de roadmap council High Tech Systems en Materialen bewaak ik de inzet van TKI gelden binnen diverse kennisinstellingen. Samen met mijn collega’s ondersteun ik de doorlopende leerlijn van MBO tot en met academisch onderwijs. Een recent voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen DAF en de HAN op het gebied van motoren onderwijs."

Bestuur ANL totaal
Rij 1, v.l.n.r: Henri Koolen, Paul van den Avoort, Maurice Geraets, Kees Gehrels, Carlo van de Weijer, Paul Hesen.
Rij 2, v.l.n.r: Maarten Steinbuch, Arno Vijverberg, Jos van Bree, Frans Lipman, Wim Vossebelt, Ron Borsboom.

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box