News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Op vrijdag 9 december jl. werd het Seminar Zelfrijdende Voertuigen: De rol van navigatie en lokalisatie georganiseerd op de Automotive Campus in Helmond. Zo’n 100 geïnteresseerden bezochten het evenement georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN), Geo-Informatie Nederland (GIN) en AutomotiveNL.

Seminar

De zelfrijdende auto staat in het middelpunt van de belangstelling, maar wat is de rol van navigatie en plaatsbepaling hierin? De BV Nederland heeft een sterke historie op het gebied van plaatsbepaling en navigatie, maar hoe ziet de toekomst eruit? Wat is de rol van de Nederlandse automotive en verkeersindustrie hierin, hoe zorgen we voor doorontwikkeling zodat we op dit gebied internationaal aansprekend blijven? Zes high-level sprekers gingen hierop in.

Als eerste drs. Edwin Nas, projectleider Connected and Automated Driving bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Hij ging vanuit het overheidsperspectief in op de vraag of Nederland klaar is voor de zelfrijdende auto. Wat doen we vanuit de beleidskant hieraan (via bijvoorbeeld de ‘Declaration of Amsterdam’) en hoe werkt de overheid samen met marktpartijen en kennisinstellingen?

De tweede spreker, ir. Martijn Mortier, Director Product Management van TomTom, ging in op de historische evolutie van het gebruik van kaarten in de auto. Van de papieren kaart tot aan de nieuwe HD Maps voor autonomous driving. Een kaart is immers randvoorwaardelijk voor autonoom rijden. De voordracht ging in op hoe TomTom haar HD Maps maakt en valideert en wat de rol van sensoren hierin kan zijn.

Dr. ir. Christian Tiberius, Associate professor aan de Faculty of Civil Engineering and Geosciences bij de TU Delft nam het publiek mee in de wereld van Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Specifiek ging hij in op Precise Point Positioning (PPP) en Real Time Kinematic (RTK). Wat is de ontwikkeling en de stand der techniek, hoe verhouden de verschillende technologieën zich tot elkaar en wat zijn de ambities in aansprekende projecten zoals het SuperGPS project?

Na de koffiebreak pakte ir. Kees Gehrels, Senior Director ADAS Business Development bij NXP de draad op. NXP is wereldleider op het gebied van semiconductors voor Automotive en beschikt vanuit die positie over een compleet portfolio op het gebied van de auto van de toekomst. De heer Gehrels ging specifiek in op de verschillende ADAS sensoren (Camera, Lidar, Radar) en hoe deze technologieën automatisch rijden kunnen faciliteren. Zijn conclusie was dat de markt voor auto radar snel groeit en positionering in de toekomst mogelijk is met radar technologie.

De vijfde spreker, Dr. ir. Jeroen Ploeg, Senior Research Scientist van TNO sprak over de rol van lokalisatie voor Cooperative Automated Driving. Vanuit de praktijk ervaringen opgedaan bij het i-GAME project en de Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC) in het voorjaar van 2016, werd het belang van communicatie en lokalisatie onder de aandacht gebracht.

Tenslotte gaf Prof. Dr. Henk Nijmeijer, Hoogleraar Dynamics and Control aan de TU/e een voordracht over de verschillen tussen autonoom en coöperatief rijden. Cruciaal is dat autonoom uitgaat van reactie, terwijl een coöperatief voertuig juist pro-actief handelt. Het STW i-CAVE programma (integrated Cooperative Automated Vehicles, medio 2016 formeel gestart, zal via verschillende werkpakketten hierop ingaan.

Moderator Bram Hendrix, Manager Smart Mobility bij AutomotiveNL, zorgde ervoor dat deze middag in goede banen werd geleid. “Het was een zeer informatieve middag, gefocust op een specifiek thema binnen de ontwikkeling van de zelfrijdende auto, namelijk de plaatsbepaling. Dit zonder hierbij het overzicht te verliezen. Als clusterorganisatie willen we juist op dit soort specifieke onderwerpen aandacht leggen, omdat we in de wereldwijde ontwikkelingen moeten blijven kijken hoe wij vanuit de Nederlandse industrie kunnen acteren. Waar kunnen we vanuit onze eigen kracht, zoals mapping, semiconductors en onderzoek, het verschil maken? Daarnaast was het een mooi netwerkevent voor onze gasten!”
 
NIN GIN ANL

Tags: Mobility

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box