News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

 

Innovatiecentrale

De board van De Innovatiecentrale heeft Dirk-Jan de Bruijn benoemd tot directeur van De Innovatiecentrale. Hij volgt Laurens Schrijnen op, die in het licht van zijn pensionering volgend jaar een stapje terug doet. De Bruijn begint op 1 juli in zijn nieuwe functie.

Dirk-Jan de Bruijn (57) is bedrijfseconoom en werkte de afgelopen 12 jaar bij het Rijk, ondermeer als directeur bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Eerder was hij als organisatieadviseur verbonden aan IBM en Deloitte. De Bruijn heeft onlangs met succes de EU Truck Platooning Challenge 2016 (EUTPC) afgerond. De EUTPC een uniek samenwerkingsproject van tientallen partijen die alleen door samenwerking de missie konden realiseren: de introductie van het concept platooning op EU-niveau. Om de platooning activiteiten te continueren worden deze in de toekomst gepositioneerd onder de paraplu van De Innovatiecentrale. De Bruijn is een ervaren strategische samenwerker met een sterke drive om netwerkcoalities te smeden met bedrijfsleven, marktpartijen en collega wegbeheerders: kwaliteiten die nodig zijn om De Innovatiecentrale verder te ontwikkelen.

Laurens Schrijnen heeft een geweldige bijdrage geleverd aan de kwartiermakersfase en het eerste operationele jaar van De Innovatiecentrale. Dankzij zijn enthousiasme en bevlogenheid heeft De Innovatiecentrale vorm gekregen en ligt er een stevige basis voor de toekomst. Aan De Bruijn de uitdaging om vanuit deze basis De Innovatiecentrale te doen groeien en zo een bijdrage te leveren aan Nederland als Smart Mobility testland.

De Innovatiecentrale is dé proeftuin waar nieuwe technologieën op het gebied van Smart Mobility live worden getest. Hier geven we een impuls aan de economie en werken we samen aan slimmer verkeersmanagement. De Innovatiecentrale is gevestigd op de Automotive Campus in Helmond.

Meer informatie
Voor meer informatie neem je contact op met Evelien Brascamp via brascamp@innovatiecentrale.nl of 06-53673101.

Innovatiecentrale2

DirecteurInnovatiecentrale

Dirk-Jan de Bruijn, per 1 juli directeur van De Innovatiecentrale

Tags: Mobility

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box