News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

STORM handelsmissie



Het STORM-team is inmiddels in Kazachstan, trekt veel bekijks en haalt overal de nationale media. Dat zal in de VS niet anders zijn: een prachtige gelegenheid om aandacht te vragen voor Nederlandse innovaties en mogelijkheden. Daarom organiseert Brainport Eindhoven, samen met onder meer Coast to Coast eMobility een handelsmissie om kennis te maken en connecties te leggen met smart mobility partners aan de West- of Oostkust van de Verenigde staten.

Wat kunt u verwachten?
• Bezoeken aan bedrijven als Amazon of universiteiten als UC Davis
• Top-summits met beleidsmakers in Sacramento of Washington
• pitches houden tijdens netwerkbijeenkomsten met Amerikaanse bedrijven en overheid
• kennismaken met de meest innovatieve start-ups van Silicon Valley of New York
• Netwerken binnen de NL-delegatie. Beide missies zullen worden vergezeld van bestuurders vanuit de regio en de provincie waardoor het leggen van contacten vergemakkelijkt kan worden.

2 - 10 oktober STORM at the Westcoast: https://stormhandelsmissies.com/programma-02-10-oktober/

20-27 oktober STORM at the Eastcoast: https://stormhandelsmissies.com/programma-20-26-oktober/

Door wie wordt het georganiseerd?

De handelsmissies worden samengesteld door Brainport Eindhoven en Coast to Coast eMobility samen met Amerikaanse partners en Nederlandse consulaten in San Francisco, NY en de ambassade in Washington. De organisatie is in handen van HiePRactief.

Wie nog mee wil moet snel zijn: de inschrijving voor de missie aan de westkust sluit 11 september en voor de missie aan de oostkust op 18 september.

Kijk op www.STORMhandelsmissies.com of neem contact op met de organisator van de reis: ellen@hiepractief.nl 

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box