News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Auto’s zijn steeds vaker met elkaar en de omgeving verbonden om het verkeer veiliger te maken. Tegelijkertijd genereren ze enorm veel data. Wat betekent dat voor de privacy?

foto website“Connectiviteit in mobiliteit verbetert de veiligheid en voorkomt een deel van de verkeersdoden. Op dit moment bevinden we ons op een interessant punt: we moeten de transitie van start-up naar scale-up maken. De vraag is hoe we die schaalvergroting in goede banen leiden.

Een moderne auto produceert enorm veel data, wel honderd terrabyte per uur. Daar zit veel onzinnige informatie bij maar ook veel relevante. Wat gebeurt daarmee? En wie heeft toegang tot die data?

Belangrijke vragen, aangezien dataverkeer honderd procent betrouwbaar moet zijn”, zegt Bram Hendrix van AutomotiveNL, een clusterorganisatie die zich onder meer bezighoudt met Smart Mobility.

Veiligheid door connectiviteit
Het aantal toepassingen met data in mobiliteit is dankzij de enorme rekenkracht, snelheid, en prijsdaling van zeer kleine chips bijna talloos. Hendrix noemt een voorbeeld: “In Helmond communiceerden vrachtwagens in een test met verkeerslichten.

Als een auto een licht naderde, ontving het licht een signaal waarop het één of twee seconden langer groen bleef. De lichten communiceerden eveneens bij welke snelheid de wagens een groen licht zouden treffen. De test, met veertien verkeerslichten, resulteerde in een betere doorstroming, meer comfort bij de chauffeur en een brandstofbesparing van dertien procent.”

Connected cars (personenvervoer) dringen kopstaartbotsingen en files terug, zegt Hendrix. Bovendien kunnen ze elkaar vertellen waar de files zich bevinden. Daarnaast zijn slimme auto’s in staat via data te melden op welke locatie op de weg de schokdempers reageren.

Wanneer uit data van andere auto’s blijkt dat zij dit probleem ook ervaren, kan dit duiden op een gat in de weg en kan het onderhoudsprogramma voor wegen hierop worden aangepast. Eenzelfde werkwijze is denkbaar met ABS-systemen.

Als uit data van meerdere auto’s blijkt dat ze allemaal problemen ervaren in een bepaalde bocht, is het euvel vrij snel en gericht aan te pakken. “Connectiviteit in mobiliteit zorgt dus op meerdere fronten voor meer veiligheid in het verkeer.”

Lees meer.

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box