News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Het gaat goed met het onderwijs op de Automotive Campus in Helmond. Later dit jaar zal Fontys een nieuw te bouwen gebouw betrekken op de de campus. In het gebouw wordt onderwijs gegeven voor de 3e en 4e jaars studenten van Fontys Automotive. Daarnaast worden de activiteiten van Fontys Zakelijke Dienstverlening Automotive ondergebracht in de nieuwbouw op de Automotive Campus. De bouw gaat binnen enkele weken van start. 

Onderwijs en bedrijfsleven verbinden
Ella Hueting, directeur Fontys Hogeschool Engineering over de nieuwbouw: ‘Voor Fontys is de nieuwbouw op de Automotive Campus een volgende stap in de uitbreiding van haar praktijkgericht onderzoek op het gebied van Future Mobility, samen met de Automotive sector. Het onderzoek wordt uitgevoerd met studenten en docenten binnen het lectoraat Future Power Train dat deskundig is op het terrein van nieuwe oplossingen voor zuinige en duurzame energie- en aandrijfsystemen. Met de nieuwe faciliteiten op de Automotive Campus kunnen we onze studenten en het bedrijfsleven nog beter met elkaar verbinden: een win-win voor zowel het bedrijfsleven als het onderwijs. In het najaar worden ook de 1e en 2e jaars studenten van Fontys Automotive tijdelijk gehuisvest op de Automotive Campus. Dit in afwachting van het gereedkomen van onze nieuwe locatie op het terrein van de TU/e in het voormalige TNO-gebouw’.

Meerwaarde campus
Lex Boon, directeur van de Automotive Campus is blij met het langdurig commitment van het hbo-onderwijs: ‘Een campus is geen campus zonder onderwijs. Studenten zorgen voor een bepaalde dynamiek. Daar komt bij dat samenwerken tussen het aanwezige onderwijs en de bedrijven nóg gemakkelijker wordt. Dat is ook de meerwaarde van de Automotive Campus. Je loopt zo even bij elkaar binnen. Innovatie, kennisoverdracht en samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid wordt zo vanzelfsprekend. Naast de 200 hbo-studenten van Fontys Automotive en de ruim 500 mbo-studenten van Summa Automotive zijn er op de Automotive Campus ook Master-studenten en studententeams van de TU/e te vinden. Fontys versterkt hiermee de doorlopende leerlijn op de Automotive Campus en daarmee wordt de samenwerking tussen de diverse onderwijs partijen op de Automotive Campus versterkt’.

Vraag naar technisch personeel
Fontys heeft de ambitie om een hoge basiskwaliteit te leveren met ruimte voor het ontplooien en opleiden van talent, waardoor studenten een toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt hebben en een goed arbeidsmarktperspectief. Vooral omdat er een groot tekort aan technisch personeel in onze regio. Jos van Bree, wethouder van de gemeente Helmond over de stap van Fontys: ‘Onze regionale economie groeit op topsnelheid en er is een toenemende vraag naar goed opgeleide technische talenten. In de hightech sector nemen de tekorten aan zowel engineers als vakmensen toe. Een goede aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven is daarom van groot belang en Fontys levert hieraan een belangrijke bijdrage via hun activiteiten op de Automotive Campus’.

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box