News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Het Automotive Centre of Expertise (ACE) zoekt zo spoedig mogelijk een

Directeur ACE  0,6-1.0 fte

ACE  is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen drie hogescholen (HAN, Fontys, Hogeschool Rotterdam) en het Automotive bedrijfsleven. ACE beoogt om in nauwe samenwerking met de (internationale) Automotive sector méér Automotive Ingenieurs op te leiden, hen beter voor te bereiden op de huidige disruptieve ontwikkelingen, praktijkgericht onderzoek in te zetten in het onderwijs en werkenden op te leiden. ACE is landelijk het overkoepelend orgaan met betrekking tot HBO Automotive onderwijs, opleidingen en onderzoek. ACE zoekt voor de volgende stap in haar ontwikkeling een inhoudelijk georiënteerde directeur die ACE met name op praktijkgericht onderzoek verder door ontwikkelt.

Wat zijn uw werkzaamheden?

U geeft op inspirerende en betrokken wijze leiding aan een dynamisch samenwerkingsverband, met focus op inhoud en resultaat. Samen met het ACE bestuur bepaalt u het strategische beleid van ACE. U bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van ACE. U draagt bij aan een gemeenschappelijke onderzoeksagenda van de drie hogescholen en de vertaling van de onderzoekactiviteiten naar de HBO onderwijsprogramma’s. Die gemeenschappelijke onderzoeksagenda bevat projecten in het Automotive onderwijs en ACE-studententeams, in samenwerking met het bedrijfsleven, waarmee ACE zichzelf nationaal en internationaal op de kaart wil zetten. U werkt daarbij nauw samen met andere kennisinstellingen in binnen- en buitenland en het bedrijfsleven. Als directeur van ACE geeft u leiding aan de medewerkers van ACE en werkt u  nauw samen met de drie betrokken hogescholen. U bent continu in gesprek met ACE’s Preferred Partner bedrijven en het automotive ecosysteem in het algemeen, over de behoefte aan en het kennisniveau van toekomstige automotive engineers. Nationaal en internationaal treedt u op namens de drie hogescholen in belangen- en overlegstructuren. Op deze manier behartigt u de belangen van alle stakeholders die bij ACE betrokken zijn.


Wat zijn uw kwaliteiten?

U bent bij voorkeur ingenieur, hebt een academisch werk- en denkniveau en bent bij voorkeur gepromoveerd. U heeft relevante ervaring opgedaan in de driehoek HBO/WO onderwijs/onderzoek/bedrijfsleven. U bent inhoudelijk op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen in het (HBO-)onderwijs/onderzoek en het beroepenveld/bedrijfsleven. U hebt een duidelijke visie op samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. U hebt bij voorkeur een achtergrond in het Automotive onderzoek en u beschikt over een stevig netwerk in het Automotive werkveld. 

U bent een netwerker en een verbinder. Met uw sterke persoonlijkheid weet u rekening te houden met de belangen van de verschillende stakeholders en u bent in staat om boven de materie te stijgen. U weet mensen te enthousiasmeren en te inspireren.


Wat bieden wij u?

Een interessante en afwisselende functie in een dynamische, informele werkomgeving. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor een jaar; bij goed functioneren is verlenging van het contract mogelijk. Uw inschaling is afhankelijk van uw achtergrond en ervaring. De HAN, die als penvoerder de rol van werkgever heeft, biedt goede voorzieningen op het vlak van pensioen, ziektekosten, scholingsfaciliteiten, mobiliteit en betaald ouderschapsverlof.

Afhankelijk van uw mogelijkheid om het directeurschap met een onderzoeksrol bij ACE te combineren is de omvang uw aanstelling 0,6 fte dan wel 1,0 fte. Ook andere aanstellingsvormen zoals detachering vanuit een bedrijf of instelling behoren tot de mogelijkheden.


Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mw. dr. J.A. Hoekstra, Faculteitsdirecteur Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en voorzitter van het Bestuur van ACE, M 06-23 372 996.

Hebt u belangstelling?

Herkent u zich in bovenstaand profiel en voldoet u aan de eisen? Klik dan voor 8 januari 2018 op de link onder aan deze advertentie om online te solliciteren. U kunt uw motivatiebrief richten aan mevrouw J.A. Hoekstra. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op andere wijze worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen.
Wilt u meer informatie over de sollicitatieprocedure voor deze vacature, dan kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kuipers, Medewerker Resourcedesk, T (026) 369 10 16.

Herkent u zich als HAN-medewerker in het profiel? Ga dan naar HAN-Insite en klik op 'Vacature' om online te solliciteren.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de dienstbetrekking. Daarnaast maakt een integriteits-en pre-employment screening deel uit van de selectieprocedure.

Solliciteren kan via de site van de HAN; www.han.nl onder Werken bij de HAN vindt u de vacature. 

 

 

  

 

 

 

 

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box