News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Per 1 januari 2018 aanstaande zal Leo Kusters (56) aantreden als nieuwe directeur van AutomotiveNL. Hij volgt Benno Hüsken op bij de clusterorganisatie van de Nederlandse automotive industrie en mobiliteitssector. Benno Hüsken heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan de enorme stijging van het ledenaantal van 125 naar 175 leden in vier jaar. Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van één van de belangrijkste speerpunten van AutomotiveNL: innovatie.

Benno Hüsken: “Ik geef in het volste vertrouwen het stokje door aan Leo, omdat hij meer dan wie ook in staat zal zijn de werkingssfeer van AutomotiveNL uit te bouwen en daarmee de toekomst van de Nederlandse automobiliteitsindustrie te waarborgen. Hij is de juiste man, op de juiste tijd, op de juiste plaats.”

Leo KustersLeo Kusters zal de komende jaren bouwen aan verdere versterking van de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid, het leden netwerk en nieuwe innoverende projecten. Leo heeft vele jaren gewerkt als Managing Director bij TNO en als bestuurder bij o.a. AutomotiveNL en Connekt. Hij heeft veel ervaring in de automotive en mobiliteitsindustrie en heeft hierdoor een mooi netwerk opgebouwd.

Leo Kusters: “Ik ben vereerd met het feit dat ik in de voetsporen van Benno mag treden. AutomotiveNL heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van een omgeving in Nederland waarin de innovatie in mobiliteit centraal staat. De Nederlandse Automotive gemeenschap levert meer dan ooit een bijdrage. Daar komt nog bij dat Nederland ook internationaal op meerdere fronten in de kopgroep meeloopt. Ik ziet het als een grote uitdaging deze
positie samen met onze stakeholders nog verder uit te bouwen de komende jaren."                                                                                                                             

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box