News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

robotTUNER, één van de eerste bedrijven die virtual reality technologie en kunstmatige intelligentie gebruikt voor de beoordeling van de rijstijl van autonome voertuigen. Zij ontwikkelen een autonoom systeem voor training en beoordeling van auto-pilot software. Dit zorgt voor kostenbesparing en vermindering van betrokkenheid bij ongelukken. Jorrit Kuipers, CEO, vertelt meer over zijn nieuwe bedrijf robotTUNER en ontwikkelingen in de automotive sector.

“Wij zijn met ons eerste bedrijf Green Dino in 1999 gestart met de automatisering van rijscholen die mensen opleiden voor rijbewijs B. Rijles is voor de consument duur en de rijschool verdient er relatief weinig mee. Dit komt doordat een rijinstructeur de rijles geeft in een lesauto. We hebben zowel het rijden als de instructies gesimuleerd, hierdoor hoef je veel minder tijd aan elke leerling te besteden. Een leerling zit 6,5 tot 8 uur op een rijsimulator om alle basisvaardigheden te leren. Daarna gaat hij/zij de lesauto in. Op dat moment hebben ze de basis er goed inzitten en kunnen ze meer focussen op inzicht training met de instructeur”, aldus Jorrit.

“Sinds Max Verstappen zijn trainingen op een simulator doet kijkt de huidige generatie daar anders tegenaan.”

Uit recent onderzoek onder 23.000 oud-leerlingen is gebleken dat de slaagkans van leerlingen door het volgen van rijles op de simulator een stuk hoger wordt en de betrokkenheid bij ongevallen een stuk lager is. “Ook worden de rijlessen goedkoper voor de leerling, de rijschool verdient meer en je ziet dat de geautomatiseerde instructie beter werkt dan de menselijke instructie.”

Jorrit vertelt dat er wel leerlingen zijn die het in eerste instantie ‘raar’ vinden. “Maar we merken dat sinds Max Verstappen zijn trainingen op een simulator doet, de huidige generatie daar anders tegenaan kijkt. Daarnaast heb je ook een deel van de jongeren die het spannend vinden om de weg op te gaan. Zij vinden het prettig om eerst op een simulator te beginnen.”

robotTUNER 3Andrea Poelstra (links), mede oprichter van robotTUNER en Jorrit Kuipers staan voor een simulatie van een zelfrijdend voertuig.

RDW krijgt hulp
Sinds de ontwikkeling van autonome auto’s is de RDW genoodzaakt om het gedrag van auto’s te gaan beoordelen. “In het verleden ging het eigenlijk alleen om de auto zelf, maar het gaat nu veel verder. RDW heeft daar geen expertise in en heeft ons gevraagd om samen een testmethodiek te ontwikkelen voor het gedrag van zelfrijdende auto’s, om te beoordelen hoe ze interacteren met het overige verkeer.” Een zelfrijdende auto moet slagen voor deze nieuwe test om de openbare weg op te mogen en krijgt het net zoals een mens een rijbewijs.

Op dit moment bekijken RDW en robotTUNER of daar een ISO norm uit kan voortkomen, een normerings-traject is gestart onder begeleiding van NEN. “Dat betekent dat ook andere partijen daarbij betrokken worden. De eerste pilot fase doen we samen met de RDW. Vervolgens wordt gekeken welke partijen erbij kunnen komen. Zo moet waarschijnlijk het CBR een rol krijgen, maar je hebt natuurlijk ook een deel dat bijvoorbeeld met software testen kan worden gedaan. Een organisatie zoals TASS International zou hier een rol kunnen spelen.”

Begeleiden van overheden en leveranciers
Een ander project waar robotTUNER zich mee bezig houdt is het testen van voertuigen voor de drie noordelijke provincies. “We kijken hoe de interactie met de infrastructuur en het overige verkeer verloopt. Zo hebben we in opdracht van de provincie Groningen een half jaar lang een voertuig van Easymile in Groningen op twee locaties laten rijden. We kijken hoe het voertuig zich gedraagt en hoe het reageert op zijn omgeving. Op deze manier bepalen we of de voertuigen geschikt zijn om openbaar vervoer taken over te nemen en wat de leveranciers nog kunnen verbeteren.”

Daarnaast is robotTUNER in Groningen bezig met een initiatief genaamd ‘5G Groningen’. “Het 5G netwerk zou geschikt kunnen zijn om autonome auto’s op afstand te monitoren, maar ook met name de omgeving van autonome auto’s. Je hebt videosignalen nodig met een hoge kwaliteit en een grote bandbreedte. Er moet ook geen vertraging op de lijn zitten, omdat je anders problemen krijgt met het remote besturen van het voertuig. We gaan nu in opdracht van de provincie Groningen testen welke mogelijkheden het 5G netwerk biedt om dit te doen.”

robotTUNER 2   Ehetasham Tahir met het voertuig bij 5G Groningen.

Meer behoefte aan bijscholing
Volgens Kuipers worden er functies van de mens overgenomen naarmate de auto slimmer wordt. “De mens wordt zelf minder bekwaam en ik denk dat er binnen de automotive sector meer behoefte komt aan bijscholing van bestuurders. Je ziet dat bestuurders moeite hebben om al die technologieën te gebruiken zoals laatst in het nieuws was. Ik zie hier voor ons ook weer kansen liggen, omdat wij gespecialiseerd zijn in rijsimulatie.”

Intensiever certificeringstraject 
“We proberen een intermediair te vormen tussen de klant en de leverancier om de uitrol van autonoom vervoer te versnellen. Het is ons doel om een rol in de certificering te krijgen van de RDW. Elke keer als je nieuwe software op een voertuig laadt, dan moet je aan kunnen tonen dat die software ook voldoet aan de eisen die gesteld zijn. Het certificeringstraject zal veel intensiever worden dan nu het geval is. We zien dat leveranciers nog vooral gefocust zijn op het werkend krijgen van de technologie en dat ze nog te weinig kijken naar de goedkeuring van RDW. Ik denk dat je als leveranciers ook mee moet kijken naar de certificering en hoe je daar een bijdrage aan kunt leveren, zodat hetgeen wat ontwikkeld wordt zo snel mogelijk op de markt komt.”

“Dit zal waarschijnlijk lijden tot versnelling van onze groei.”

Platform van AutomotiveNL
“We zagen dat AutomotiveNL een groot netwerk vertegenwoordigt en door hierbij aan te sluiten kunnen we makkelijker contacten leggen die voor robotTUNER nodig zijn om zaken te doen. We krijgen van AutomotiveNL de mogelijkheid om op symposia of via de nieuwsbrief onszelf kenbaar te maken. Op deze manier krijgen we een platform aangeboden om te laten weten dat we er zijn en dat is hartstikke mooi! Dit zal waarschijnlijk lijden tot versnelling van onze groei.”

Projecten met autonoom vervoer
robotTUNER en RDW komen graag in contact met partijen die projecten met autonoom vervoer willen starten. Gemeenten, overheden, maar ook bedrijven of leveranciers. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar Jorrit Kuipers via jorrit@robottuner.com

Meer informatie over robotTUNER?
Website: http://www.robottuner.com/

Tags: Mobility

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box