News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Als leverancier van softwaretoepassingen is Siemens voorloper in Smart Mobility. Het bekende tekort aan technische vakmensen is ook een probleem voor Siemens. Ab van der Touw is al jaren actief op het snijvlak van mobiliteit en human capital. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens, bestuurder van het jeugd educatieprogramma voor techniek Jetnet, en lid van CEO Beraad Beter. Smart Mobility Stories stelde vijf slimme vragen aan de heer Van der Touw.

20130201 Siemens DenHaag 0132 bewerkt
Door technische innovaties, ontwikkelingen en veranderende behoeften in de maatschappij verandert ook het profiel voor veel technische functies. Hoe is Siemens bezig met de Smart Mobility professional van de toekomst?

"Dat gebeurt op twee vlakken: het werven van jong talent én het scholen van ons huidig personeel. Er is een enorm tekort aan technici, jong én oud. Jongeren verleiden om te kiezen voor techniek is even belangrijk als ouderen faciliteren bij te blijven met nieuwe technologie. De naoorlogse infrastructuur van Nederland en Duitsland raakt verouderd, daar is een enorme behoefte aan nieuwe technologie, waarin wij kunnen voorzien, bijvoorbeeld slimme tunnels en bruggen. Vooral het tekort aan de slimme doeners is groot. Daarom móeten we wel op die twee manieren inzetten: jong talent trekken en de ‘hardcore’ technici omscholen en meer bekwaam maken met ‘smart tech’."

Wat doet Siemens concreet om dat te organiseren?

"We werken veel samen met onderwijsinstellingen, organiseren gastcolleges, carrièredagen en tal van andere initiatieven. Ook zijn we betrokken bij programma´s om kinderen te enthousiasmeren voor techniek. Zo organiseren we bijvoorbeeld ‘girls days’ en ‘Meet the Boss’, waarin ze gaan praten met technici binnen Siemens. Ons personeel heeft hier ook een belangrijke rol in: zij zijn op die manier ook bezig met jonge mensen en leren daar weer van, bijvoorbeeld hoe gemakkelijk het is om een app te maken. Daarbij krijgen onze medewerkers een ‘inzetbaarheidsbudget’. Een bepaald percentage van hun salaris wordt gereserveerd voor de eigen ontwikkeling. We stimuleren dat iedereen zich blijft ontwikkelen."

Hoe scholen jullie zelf mensen op het gebied van Smart Mobility?

"Voor onze medewerkers hebben we de Siemens Academy. Medewerkers kunnen online banen bekijken, waarbij ook staat aangegeven wat hij of zij moet doen om daar te komen. Zij kunnen dan online training volgen om competenties te ontwikkelen, en vervolgens ook meelopen met een medewerker die hen de praktijk laat zien. Die praktijkervaring is vaak minstens net zo belangrijk. Die projecten waarin ze kunnen meelopen zijn internationaal. Ervaren collega’s dragen hun kennis over aan de jongere medewerkers. Andersom kunnen de oudere collega’s ook weer leren van de jongere collega’s, bijvoorbeeld over contactloze toegangspoortjes. Dit kost ons relatief veel tijd en aandacht, maar ik zie dit als een belangrijke en waardevolle investering."

Welke verschuiving ziet u in het profiel van Smart Mobility professionals?

"Vroeger deed je wat de baas zei dat je moest doen, maar tegenwoordig moeten professionals zelf de regie voeren op hun loopbaan. Daarbij zijn er zoveel verschillende technische expertises om je in te ontwikkelen. Ook krijgt iedereen tegenwoordig met IT te maken en moeten zij vooral de toepassingsgebieden kennen. Een chirurg opereert met een robot op afstand, hele gemeenschappen worden zelfvoorzienend, en ook in verkeer, energie en transport zijn software en kennis nodig over het gebruik daarvan. Technici vinden dat meestal leuk, ze zijn doorgaans nieuwsgierig. Vooral de jonkies zijn enthousiast. Sommige ouderen zijn wantrouwig hierover, maar zij merken door de samenwerking met de jongere technici dat het hartstikke meevalt. En daarom is het zo belangrijk die instrumentele kennis te koppelen met domeinkennis; ze leren van elkaar!"

Hoe kunnen opleidingen nog beter aansluiten op de behoeftes van bedrijven?

"Scholen die openstaan voor gastdocenten uit het bedrijfsleven presteren beter dan scholen die dat niet doen. Technische ontwikkelingen gaan zo snel en worden in praktijk sneller bij bedrijven dan in het onderwijs geïmplementeerd. Daarvoor hebben wij het “Eerste Klas Experiment” gedaan: als jongeren klaar zijn met hun studie en twijfelen over of zij bij een bedrijf of in het onderwijs willen werken, kunnen zij dat combineren. Wij geven ze een aanstelling voor 2 jaar, waarin ze 4 dagen per week in het onderwijs werken en 1 dag in het bedrijfsleven werken. Het merendeel kiest uiteindelijk voor het onderwijs. Toch is die opzet nuttig, omdat de samenwerking en kennisdeling blijft. De mensen kennen uiteindelijk hun weg in het onderwijs én binnen Siemens. Daardoor zie je dat via Smart Labs ook in andere projecten de samenwerking vanuit het onderwijs wordt gezocht. Dat is dan ook waar ik écht in geloof: samenwerken en leren van elkaar, tussen jong en oud, tussen bedrijf en onderwijs, vanaf lagere school tot universiteit."

Dit artikel is onderdeel van de Smart Mobility Stories #7. Klik hier voor meer informatie over Smart Mobility Stories.

 

Tags: Mobility

Comments   

0 #1 Freek van der valk 2017-10-15 21:07
Beste Ab, een mooi betoog maar op welk vlak is sIemens leidend in de wereld laat staan nederland? Kijk eens om je heen en zie dat de weReld groter is dan je denkt. MisscHien zijn nieuwe start ups Wel meer leidend. Het gaat niet over Marktaandeel vandaag maar wel over ondeRnemend vermogen. Groet Freek
Quote

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box