News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Onze energievoorziening is aan het veranderen. Fossiele brandstoffen die we gebruiken voor warmte, licht, kracht en transport maken plaats voor hernieuwbare bronnen en de rol van decentrale energievoorziening neemt toe. Versnelling van deze energieomslag draagt bij aan een vitale en leefbare samenleving, waarin economische groei, sociale rechtvaardigheid en een schone omgeving ervoor zorgen dat mensen graag in Nederland willen wonen en werken.

electric motor and stator

Een versnelde overgang naar elektrisch rijden is noodzakelijk voor het behalen van de klimaatafspraken van Parijs en draagt bij aan een schoner Nederland en biedt kansen voor het bedrijfsleven. Het moet en het kan stelde het Formule E-Team al eerder.

De vraag naar vervoer blijft toenemen terwijl de uitstoot van CO2 naar beneden moet. Ondertussen zijn we op weg naar een toekomst waarin de energie voor wonen, werken en vervoer afkomstig is van duurzaam opgewekte stroom. Overschakelen op duurzame energie biedt grote economische voordelen voor de werkgelegenheid en het verdienvermogen van Nederland. Nederland blijft een interessant testland voor autonoom rijden en slim laden en biedt hierdoor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

De sector Verkeer & Vervoer is verantwoordelijk voor 20% van de CO2 uitstoot in Nederland. Ruim de helft daarvan is afkomstig van personenvervoer. Emissieloos vervoer heeft dus een concrete impact bij het reduceren van die uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Door middel van slim laden worden elektrische voertuigen en auto’s een integraal onderdeel van een duurzaam energie systeem. Het maakt een vrijwel grenzeloze groei van stroom uit duurzame bronnen als zon en wind mogelijk en voorkomt dure verzwaringen van het elektriciteitsnet. Op de weg hiernaartoe staan nog een flink aantal vraagstukken open en uitdagingen te wachten. Middels gezamenlijke, integrale en cross-sectorale kennisontwikkeling wil het Formule E-team deze uitdagingen aangaan en dergelijke vraagstukken beantwoorden. Het opzetten van dit meerjarig R&D en innovatieprogramma elektrische mobiliteit, oftewel het project IAP emobility, krijgt meer en meer vorm. In de afgelopen maanden is door kwartiermakers gewerkt aan het inventariseren van lopende en bestaande onderzoek agenda’s op het gebied van HD commerciële voertuigen, light electric vehicles en de laadinfrastructuur en energiediensten. Samenwerkingen zijn gezocht, gesmeed en in de maak. Vele gesprekken zijn gevoerd en hieruit hebben de kwartiermakers op verschillende onderzoeksgebieden onderwerpen en werkpakketen beschreven. Deze willen zij nu, samen met u, bespreken en reviewen.

Hiertoe organiseert het projectbureau IAP e-mobility een bijeenkomst waarvoor we u willen uitnodigen.

Praktische informatie:
27 juni 2017
11.00 – 18.00
Utrecht

Jaarbeurs MeetUp, locatie Beatrixgebouw
Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht

Voorlopig programma:
11.00u – 11.30u inloop met koffie ne thee
11.30u – 13.00u welkom en doel en opzet van het IAP e-mobility
13.00u – 14.00u walking lunch
14.00u – 16.00u verdiepingssessies op het IAP e-mobility
16:00u – 17:00u plenaire terugkoppeling en afsluiting
17:00u – 18:00u netwerkborrel

De kwartiermakers zullen u, in aanloop van deze bijeenkomst, de opzet van het project e-mobility, toesturen ter kennisgeving en eventuele voorbereiding op de bijeenkomst. We zullen gedurende de bijeenkomst verschillende gelegenheden hebben om uw aanvullingen, visies en commentaar hierop te verzamelen. Ook nodigen we u uit om schriftelijk uw commentaar alvast voorafgaand of na afloop van de bijeenkomst, ons toe te sturen.

Voor vragen en opmerkingen en aanmelden voor de bijeenkomst, kunt u ons via onderstaande gegevens bereiken. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Dulce Gomes* onder vermelding van naam en organisatie, bij voorbaat hartelijk dank.

Wij hopen u met velen de 27ste te mogen begroeten,
Namens het Formule E-team, Maarten Steinbuch en Bert Klerk,

Met vriendelijke groeten,
Jan Wouters, Geert Kloppenburg, Kenan Aksular en Joris Knigge

*Secretariaat
Dulce Gomes
D.Gomes@mentesadvisory.nl
Linker Rottekade 292 - 4.05
3034 CV Rotterdam
www.mentesadvisory.nl

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box