News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Nederland beschikt over testfaciliteiten voor smart mobility die het hele proces van concept tot en met implementatie ondersteunen. Voor vraagstukken die variëren van aard: van technische, systeem- en veiligheidsvraagstukken tot organisatie- en opschalingsvraagstukken. Voor slimme mobiliteitsontwikkelingen die gaan van informerende diensten, connected oplossingen en coöperatieve systemen tot aan vernieuwende mobiliteitsconcepten zoals Mobility as a Service (MaaS) en hyperloop. In dit artikel zijn de belangrijkste beschikbare testfaciliteiten omschreven; wat kan men er testen en voor wie zijn ze geschikt.*

NL testfaciliteiten inclusief cijfers

1) Hardware in de loop: TNO VehHiL-lab
Het TNO VeHiL-lab (VeHiL staat voor “Vehicle Hardware in the Loop”) op de Automotive Campus in Helmond is een grote testhal van 200 meter lang en 40 meter breed, volledig kolomvrij, die bestemd is voor het testen van rijdende en op een rollerbank voortbewegende voertuigen. Hierbij kunnen reële verkeerssituaties onder herhaalbare en goed geconditioneerde omstandigheden worden gesimuleerd. Onder telkens gelijke omstandigheden kan worden getest hoe het voertuig reageert op andere verkeersdeelnemers die het pad van het voertuig kruisen. Met name autofabrikanten en hun toeleveranciers hebben tijdens de ontwikkeling van dit soort systemen behoefte aan testprogramma’s in VeHiL. Zo krijgen ze snel en relatief eenvoudig inzicht in de systeem-performance, nog voordat testen op een testbaan of op de openbare weg mogelijk zijn.

Klik hier voor meer informatie over TNO VeHiL-lab

Cyclist in VeHiL
2) Simulatie-omgeving: SimSmartMobility
Met SimSmartMobility kun je inzicht krijgen in het effect van smart mobility op doorstroming, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Het platform gebruikt bestaande en nieuwe simulatiemodellen en sluit aan op lopende projecten en vraagstukken rondom de effecten van smart mobility-diensten. SimSmartMobility helpt daarmee bij het maken van keuzes voor beleid en investeringen.

Klik hier voor meer informatie over SimSmartMobility

SimSmartMobility       “Permitted Left Turn” by Oregon State University

2) Simulatie-omgeving: TASS International - Virtuele ADAS testen
PreScan is een simulatieplatform op basis van fysica dat wordt gebruikt voor de ontwikkeling van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Deze softwaretool simuleert sensortechnologieën, zoals radar, laser / lidar, camera, voertuig-tot-voertuig communicatie en GPS, en wordt gebruikt voor het ontwerpen en evalueren van autonome rijtoepassingen. PreScan wordt gebruikt door automobielfabrikanten, tier 1 fabrikanten en researchorganisaties over de hele wereld.

Klik hier voor meer informatie over PreScan

Virtuele ADAS Testen
3) Datacentra: DiTTLab
DiTTlab is een open datalab waar studenten, onderzoekers en professionals samenwerken aan en met verkeers- en vervoersdata en simulatiemodellen. In DiTTLab, een initiatief van onder meer de TU Delft, DITCM en CGI, worden kennis en tools ontwikkeld voor breed gebruik door de verkeers- en vervoerssector. Dit met als doel om gezamenlijk grote mobiliteitsproblemen op te kunnen lossen.

Klik hier voor meer informatie over DiTTLab

DiTTLab     “Secure data” by Blue coat www.bluecoot.com

4) Testen in verkeerscentrales: De Innovatiecentrale
De Innovatiecentrale is een experimenteerruimte op de Automotive Campus in Helmond, waar nationale, regionale en lokale wegebeheerders intelligente mobiliteitsoplossingen testen. Dat gebeurt in een real life omgeving: op een echte weg, op een echt netwerk, in het live verkeer. Door gebruik te maken van de faciliteiten van de verkeerscentrale Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat wordt direct duidelijk wat het effect is van een mobiliteitsoplossing op het verkeer.

Klik hier voor meer informatie over De Innovatiecentrale

Innovatiecentrale lr
5) Testfaciliteit real life testen in de stad
De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een serie grootschalige praktijktesten met de nieuwste innovaties in de auto en op de weg. Nergens ter wereld wordt deze intelligente technologie op zo’n grote schaal getest in het dagelijkse verkeer. De proeven leveren nieuwe en verbeterde diensten op voor weggebruikers. Met als doel een betere doorstroming, veiliger verkeer en een schonere stad. Daarnaast leiden de proeven tot nieuwe business casesvoor het bedrijfsleven.

Klik hier voor meer informatie over de Praktijkproef Amsterdam

Snelweg A10 232 LI LR

6) Real life testomgeving: MobilitymoveZ.NL
Om innovaties te bevorderen en nieuwe mobiliteitsconcepten te introduceren die ons verkeer vlotter, veiliger en duurzamer maken, is testen in de praktijk essentieel. Daarom is MobilitymoveZ.NL, Urban Mobility Testing Area gestart. MobilitymoveZ.NL is een publiek-private samenwerking die een gecontroleerd, beheersbaar deel openbare weg in Zuid-Nederland ter beschikking stelt voor nieuwe technieken en diensten aan het smart mobility-/ITS-bedrijfsleven en aan kennisinstellingen. Ook telecombedrijven, de automotive sector, leasemaatschappijen, verzekeraars, etc. zijn welkom.

Klik hier voor meer informatie over MobilitymoveZ.NL

mobilitymoveZNL screenshot video
7) Gecontroleerde open testomgeving: de testsite A270
De testsite A270 is een faciliteit voor de ontwikkeling, het testen en valideren van ‘Intelligent Transport Systems’ (ITS) en coöperatieve rijtechnologieën. De testsite bevindt zich op de openbare A270- en N270-wegen in en tussen de steden Helmond en Eindhoven en bestaat uit zowel snelweg als stedelijke omgeving. De testsite is 8 kilometer lang, waarvan 6 kilometer snelweg.

Klik hier voor meer informatie over de testsite A270

snelweg
8) Gesloten testomgeving: RDW
Het RDW Testcentrum is een onafhankelijk testlaboratorium voor voertuigtechniek met een unieke combinatie van diensten en producten. Het RDW Testcentrum voldoet aan strenge eisen en er worden diverse testen uitgevoerd. Op het RDW Testcentrum worden zowel voertuigen als voertuigonderdelen getest. Fabrikanten maken gebruik van de testfaciliteiten om een (Europese) typegoedkeuring te verkrijgen. Ook voertuigen van particulieren worden getest op het RDW Testcentrum als de faciliteiten van een regulier RDW-keuringsstation ontoereikend zijn.

Klik hier voor meer informatie over het RDW Testcentrum 

RDW 2
 *Met dit artikel trachten wij een overzicht te bieden van het aanbod aan testfaciliteiten in Nederland. Mogelijk is dit overzicht niet dekkend of volledig. Mocht u iets missen, dan ontvangen wij uw informatie graag via communicatie@AutomotiveNL.com.

Dit artikel is gepubliceerd in Smart Mobility Stories #5. Hier vindt u meer informatie over Smart Mobility Stories. 

Tags: Mobility

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box