News-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

 

AC

Belangrijke stap op weg naar professionalisering Campusorganisatie


Verdubbeling van het aantal bedrijven én het aantal medewerkers binnen vijf jaar. Dat is het ambitieuze doel waar de Helmondse Automotive Campus voor staat. Om deze groeiversnelling te realiseren is een verdere professionalisering van de campusorganisatie nodig. Daarom is een nieuwe campusorganisatie opgericht door de vier founding fathers van de campus: gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, Hurks Vastgoedontwikkeling en Bouwbedrijf Van de Ven.

Op 5 april 2017 is de oprichtingsakte van de Stichting Automotive Campus ondertekend. In de persoon van Lex Boon is een nieuwe directeur aangetrokken die leiding gaat geven aan de nieuwe campusorganisatie en verantwoordelijk is voor business development, accountmanagement, acquisitie en parkmanagement.

De Helmondse wethouder Jos van Bree (Economische Zaken) is blij met de nieuwe stichting: “De Automotive Campus is een belangrijk speerpunt in de Strategische Agenda van Helmond. Zo´n 10 jaar geleden klein begonnen en uitgegroeid tot wat het nu is: een internationaal erkende hotspot voor de automotive industrie. De komende jaren zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de Campus en de daarbij behorende werkgelegenheid. Daar hoort een professionele organisatiestructuur bij. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat we onze ambities gaan waarmaken.”

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (provincie Noord-Brabant): “ Als provincie zetten we stevig in op het versterken van campussen en topclusters in Brabant, omdat die de innovatiekracht en werkgelegenheid in onze regio een boost geven. De Automotive Campus laat zien dat het alles in zich heeft om een Brabantse topcampus te zijn en blijven.”

Ook Vastgoedontwikkelaar Hurks en Bouwbedrijf Van de Ven zien de toekomst met vertrouwen tegemoet: “De stichting is het bewijs van de goede samenwerking tussen de vier oprichters van de campus. Het gezamenlijke doel is om de campus aantrekkelijker te maken. Met de nieuwe stichting komt daar nadrukkelijk de focus op te liggen. We creëren daarmee meerwaarde voor zowel de huidige bewoners van de campus als voor nieuwe partijen die zich willen vestigen. De stichting zal ontmoeting en samenwerking organiseren en vernieuwing stimuleren en faciliteren. Ook zal ze actief nieuwe partijen interesseren voor een vestiging op de campus. Wij zien de stichting als een belangrijke voorwaarde voor het succes van de Automotive Campus!”

Ambitie
Op dit moment biedt de Automotive Campus plaats aan ruim 40 bedrijven, ongeveer 550 medewerkers en onderzoekers en ca. 225 studenten. De campusorganisatie richt zich op het creëren van een uitdagende en inspirerende omgeving waar kennis en bedrijven samen worden gebracht, met als doel het bevorderen van samenwerking, kennisdeling en open innovatie op het gebied van automotive en groene en slimme mobiliteit. De ambitie is stevig en gericht op een verdubbeling van het aantal bedrijven én aantal medewerkers in de komende vijf jaar. Ook het verder versterken van het bestaande ecosysteem waarin bedrijven, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en overheden intensief met elkaar samenwerken is een belangrijke taak van de nieuwe organisatie.

Automotive Campus
De Automotive Campus in Helmond is hét focuspunt binnen het regionale en Nederlandse automotive cluster. De Campus biedt ruimte aan bedrijven, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, private en publieke onderzoeks- en testcentra op het gebied van automotive technologie en slimme mobiliteit. 


Logos

Tags: Mobility

AutomotiveNL related news

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box