Home
  • Nieuwsbrief

kwinkgroepKWINK groep is door het ministerie van Economische Zaken gevraagd om de uitvoering en resultaten van het Plan van Aanpak: Elektrisch rijden in de versnelling 2011-2015 te analyseren om aanbevelingen voor de komende beleidsperiode (2016-2020) te formuleren. In het Plan van Aanpak zijn de doelstellingen en de aanpak beschreven om elektrisch vervoer (EV) te stimuleren. De volgende doelstellingen zijn benoemd in het Plan van Aanpak:
1. De uitrol van elektrische voertuigen stimuleren (gekwantificeerd in een ambitie van 20.000 EV’s eind 2015) met bijbehorende laadinfrastructuur en daarmee het vergroten van het aandeel gereden elektrische kilometers.
2. Het verdienpotentieel rondom EV vergroten en verzilveren (groene groei).
3. Innovaties stimuleren op het gebied van EV.
De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

Terugkijken. “Heeft de uitvoering van het Plan van Aanpak: Elektrisch Rijden in de Versnelling geleid tot het gestelde doel, namelijk door stimulering van de marktintroductie van EV (met bijbehorende randvoorwaarden) laten zien dat het systeem van elektrisch rijden werkt?”

Vooruitblikken. “Op welke elementen moet het EV-beleid zich voornamelijk richten (en wie heeft welke rol daarin) voor het verder opschalen van het aantal elektrische voertuigen (passend bij een groeipad naar 100% zero emissie nieuwverkopen in 2035) met bijbehorende infrastructuur, een optimale inpassing van de voertuigen in het elektriciteitssysteem en de productie van duurzame energie, alsmede het stimuleren van innovaties en het verder bevorderen en verzilveren van het verdienpotentieel?”

Lees verder

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box