Mobility Bedrijven
  • Nieuwsbrief

Drive to Quality

Located in: Other | Smart mobility
Sint Oedenrode
provincie: Noord Brabant
netherlands

If you have any questions, please get in contact with us.

Uitdaging:

De ontwikkelingen naar alternatieve aandrijvingen zorgen voor stevige uitdagingen binnen de automotive industrie. Hogere kwaliteitseisen, toenemende complexiteit en kortere time to market vragen om effectievere, data-gedreven, werkmethodes in multidisciplinaire samenwerking, zoals wordt gestimuleerd in IATF16949:2016.

Dienst:

Drive To Quality ondersteunt klanten in het opzetten en ontwikkelen van Continu Verbeteren in hun organisatie om het bedrijfsresultaat structureel te verhogen. De basis hiervoor vormt de jarenlange expertise in productontwikkeling en continu verbeteren binnen de OEM Automotive industrie en haar Supply Chain. Voor automotive productiebedrijven gaat speciale aandacht uit naar de integratie van product- en procesontwikkeling. Hiermee wordt de transitie van een probleemoplossende naar een probleemvoorkomende verbeterorganisatie mogelijk, waarin hogere kwaliteitsniveaus realiseerbaar zijn tegen lagere kosten.

Werkwijze:

Door het interactief leiden van projectteams wordt gewerkt aan inzicht en aanpak in methodisch verbeteren. Hierin worden 3 werkgebieden onderscheiden:

1: Correctief:     Problem Solving. Structurele verbetering van product, proces en organisatie.

2: Creatief:        Design for LEAN Assembly.  Multidisciplinaire optimalisatie van Design en Proces voor lagere kostprijs, hogere betrouwbaarheid en snellere assemblage.

3: Preventief:    Design for Customer Value:  Identificeren, meten, beoordelen en managen van Kritieke Kwaliteitskenmerken en Risico’s tijdens geïntegreerde product- en procesontwikkeling.

Competenties:

LEAN

(Design for) Six Sigma

Complex Problem Solving

Product Development

Project Management

Agile/Scrum

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249 CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box